Ama Dablam,Asia,Himalaya,Khumbu,Kongma La,Nepal, photo

Hiking up Kongma La

Khumbu, Nepal

Hiking up the Kongma La, with Ama Dablam behind. Photo © copyright by Jack Brauer.