Dolomites, Italy, Rosengarten, Rifugio Re Alberto, photo
back next

Rifugio Re Alberto

Dolomites, Italy

The Vajolet towers and Rifugio Re Alberto. Photo © copyright by Jack Brauer.