Colorado,Copper Lake,Elk Mountains, photo

White Rock Reflection

Elk Mountains, Colorado

White Rock Mountain reflects in Copper Lake on a crisp clear autumn morning. Photo © copyright by Jack Brauer.