Potosi Peak, Whitehouse Mountain, San Juan Mountains, Colorado, June, hiking, photo
back next

Hiking Whitehouse Mountain

San Juan Mountains, Colorado | 2013

Hiking down from Whitehouse Mountain with a view of Potosi Peak (13,786 ft.). Photo © copyright by Jack Brauer.