Colorado, Jack, Needle Mountains, San Juan Mountains, Weminuche Wilderness, Eolus, photo
back next

Jack in the Needles

Weminuche Wilderness, Colorado | 2010

Looking out towards Eolus.