Italy, Lago di Mezzola, Novate Mezzola, Rhaetian Alps, photo
back next

Lago di Mezzola

Val Codera, Italy

Walking down towards Novate Mezzola with Lago di Mezzola and Lake Como beyond.