Hiking up the northwestern couloir on Whitehouse Mountain.

Whitehouse Chute

San Juan Mountains, Colorado | 2013

Hiking up the northwestern couloir on Whitehouse Mountain. Photo © copyright by Jack Brauer.

Related Galleries: Hiking Whitehouse Mountain